Nettoomsättning och antal anställda 1999-2010
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8