Start / En ny vardag med el

En ny vardag med el

Elektriciteten innebar en revolution för samhället. Först för industrin i slutet av 1800-talet, sedan för hemmen och landsbygden. I Sverige blev revolutionen möjlig tack vare vattenkraften. För hemmen och landsbygden betydde elektriciteten att arbetsbördan blev lättare, speciellt för kvinnorna.

Artiklar

Den fjärde september 1882 knäppte Thomas Alva Edison på strömmen i elverket vid Pearl Street Station i New York. Ett genombrott för den moderna eldistributionen. För elindustrin fanns dock fler problem kvar att lösa. En svensk var en av dem som lyckades formulera svaret.

Elektricitetens intåg i hemmen förändrade för alltid människans sätt att leva. I vardagen ändrade elbelysningen dygnsrytmen. Och i hemmet försvann tunga uppgifter i hushållsarbetet, vilket fick en enorm betydelse – inte minst för kvinnorna.

År 2015 var det 100 år sedan Malmbanan elektrifierades. Det blev startskottet för järnvägens fortsatta elektrifiering. Men från början var det var inte självklart att det var Vattenfall som skulle ansvara för järnvägens elförsörjning.

Genom ett intensivt upplysnings- och informationsarbete från bland annat Vattenfall elektrifierades den svenska landsbygden. Men det var lokala distributionsföreningar som tog det ekonomiska ansvaret för utbyggnaden.

Elvärme

Det var först inför avregleringen av elmarknaden i början av 1990-talet som marknadsföring och reklam för varumärket fick avgörande betydelse för Vattenfall. Kampanjen ”två hål i väggen” fick stort genomslag hos allmänheten. Kampanjer i propaganda- och informationssyfte var däremot inget nytt.

Elkundens inställning till elleveransen har ändrats från att ha varit en omvälvande händelse i livsmönstret när elektrifieringen började till att bli en självklarhet när man trycker på knappen. Men elräkningen var länge ett snårigt och svårbegripligt dokument som skapade stor frustration. Med dagens teknik har räkningen blivit lättare att förstå, men det finns fortfarande möjligheter till förbättring.

Gula gubbar i Kungsträdgården

Den framgångsrika ”Två hål i väggen”- kampanjen marknadsförde ett helsvenskt företag. Efter uppköpen i Polen och Tyskland i början av 2000-talet förvandlades Vattenfall till en europeisk spelare som i pressen kallades en ”europeisk energijätte”. En ”energijätte” med en stor miljöskuld.

Bilder

VF000006.jpg

Hissmofors kraftverk
Hissmofors kraftverk

vf200085.jpg

Demonstrationsbussen besöker landsbygden
Demonstrationsbussen besöker landsbygden

VF100006.jpg

Utställningsbussen kommer till stan
Utställningsbussen kommer till stan

3491-1024x680_gula-gubbar_880.jpg

Gula gubbar i Kungsträdgården
Gula gubbar i Kungsträdgården

3491-1024x680_gula-gubbar_180x106.jpg

Gula gubbar i Kungsträdgården
Gula gubbar i Kungsträdgården

vf300022.jpg

Frida Hansdotter tävlar i storslalom i St Mortiz
Frida Hansdotter tävlar i storslalom i St Mortiz

vf300025.png

HEW logotyp
HEW logotyp

vf300024.png

Bewag logotyp
Bewag logotyp

Videor

Commercial: Två hål i väggen - tatueringen
Reklamfilm: Två hål i väggen - tatueringen
Commercial: Två hål i väggen - gymmet
Reklamfilm: Två hål i väggen - gymmet
Elvärme i villor och fritidshus (in Swedish)
Elvärme i villor och fritidshus
Vebacka och Eltomta (in Swedish)
Vebacka och Eltomta
Ram-el (in Swedish)
Ram-El
Jimi Hendrix på Gröna Lund 1968 (in Swedish)
Jimi Hendrix på Gröna Lund 1968
Så ska vi ha't (in Swedish)
Så ska vi ha't
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8