Start / Från vattenkraft till solceller

Från vattenkraft till solceller

Mängder av storslagna kraftverk byggdes under 1900-talet. Både under pionjärperioden i början av förra seklet och under den stora vattenkraftsutbyggnaden i mitten av århundradet. Ofta under svåra förhållanden. När vattenkraften byggts ut krävdes det nya energikällor för att tillgodose behovet av el. Kärnkraft och alternativa energikällor blev lösningen.

Artiklar

Den framväxande industrin och järnvägen spelade en stor roll för lokaliseringen av Vattenfalls första vattenkraftverk. Under loppet av några år byggdes för den tiden tre gigantiska, och arkitektoniskt fascinerande, anläggningar i Trollhättan, Porjus och Älvkarleby. Vattenfalls pionjärverk.

Många av de stora vattenkraftverken byggdes i ödemarken. Till byggena behövdes stora arbetsskaror – under begränsad tid. Det ledde till att nya samhällen snabbt växte upp. Och i de flesta fall monterades ner när bygget var klart.

Under och efter andra världskriget steg efterfrågan på elektricitet dramatiskt. Alla prognoser slogs. Vattenkraften fick nu byggas ut i en rasande takt. Detta var också möjligt tack vare de fallrätter Vattenfall förutseende nog förvärvat långt tidigare.

Framtidsoptimismen var stor i Sverige efter andra världskriget, och tilltron till svenska tekniska lösningar stark. Det var i denna miljö som ”den svenska linjen” växte fram. Det vill säga hur Sverige i framtiden kunde dra nytta av den lovande atomkraften.

När kärnkraften började byggas ut upplevde Vattenfall en ny byggboom. I likhet med vattenkraftsepoken byggdes det i raskt takt. Både arbetsplatsen i Ringhals och Forsmark var den tidens största.

Det tog många år innan vindkraft tog steget från att vara en lovande till en etablerad energikälla. Sveriges första försöksanläggning avslutades bokstavligen med ett brak. Tiden talade emellertid för denna energiform – idag är Vattenfall en av Europas ledande producenter av vindenergi.

När Vattenfall i mitten på 1950-talet förstod att vattenkraftsutbyggnaden led mot sitt slut började man titta på alternativa sätt att producera el. Huvudkandidaterna var först olja och atomkraft. Men oljekriserna 1973 och 1979 och kärnkraftsavvecklingsbeslutet 1980 ställde allt på ända.

Argumenten för fjärrvärme är lika starka idag som på sextiotalet. Bra för miljön, flexibelt och anpassningsbart, bekvämt och hög leveranssäkerhet.

I början av 2000-talet kom det tydliga signaler från politiskt håll att det var förnybar energi som skulle gälla.

Bilder

vf300011.jpg

Lillgrund vindkraftverk
Lillgrund vindkraftverk

vf300012.jpg

Growth investments of Vattenfall 1997-2017, Billion SEK
Growth investments of Vattenfall 1997-2017, Billion SEK

vf300014.jpg

Lillgrund vindkraftverk
Lillgrund vindkraftverk

vf300015.jpg

Boxberg kraftverk block R, 02
Boxberg kraftverk block R, 02

vf300016.jpg

Invigning av Thanet vindkraftverk
Invigning av Thanet vindkraftverk

vf300017.jpg

Thanet vindkraftverk
Thanet vindkraftverk

vf300018.jpg

OAP DanTysk
OAP DanTysk

vf300019.jpg

Horns Rev vindkraftverk
Horns Rev vindkraftverk

Videor

Det hände 1955 (in Swedish)
Det hände 1955
Dags för kärnkraft (in Swedish)
Dags för kärnkraft
Naturgasen är här (in Swedish)
Naturgasen är här
Den nya sjön (in Swedish)
Den nya sjön
Krafttag i kristid (in Swedish)
Krafttag i kristid
Klart Forsmark (in Swedish)
Klart Forsmark
Ringhals - kärnkraft på Västkusten (in Swedish)
Ringhals – kärnkraft på Västkusten
Porjus – Nämforsen - Hölle (in Swedish)
Porjus – Nämforsen - Hölle
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8