Start / Hela Sverige blir elektriskt

Hela Sverige blir elektriskt

I elektricitetens barndom byggde varje enskild kraftproducent upp sitt elnät efter eget huvud. Men man insåg snart fördelarna med att samarbeta. I Sveriges skapades en modell som genomsyrades av samarbete producenterna emellan. Samarbetet byttes senare mot konkurrens.

Artiklar

Den första tidens eldistribution kännetecknades av konkurrens och nära nog en ”vilda västern”-situation. Varje kraftbolag drog sina egna ledningar. Men den ökande elkonsumtionen tvingade fram standarder, samarbeten – och monopol.

För att den norrländska vattenkraften skulle kunna nå Sveriges södra delar behövdes ett nationellt nät. Vattenfall och privata aktörer fick lov att samarbeta i frågan. Men riksdag och regering valde så småningom att ge Vattenfall monopol på ledningarna.

Det svenska systemet har sedan mycket tidigt präglats av samarbete mellan kraftbolagen. På så sätt har bolagen kunnat optimera sin kraftproduktion, och producera elen på de ställen där det har varit billigast. Detta samarbete utvidgades under 1970-talet till att även omfatta Norden.

De svenska kraftbolagen, däribland Vattenfall, var till en början negativt inställda till en avreglerad elmarknad. Men Vattenfall anpassade sig snabbt. När den nordiska marknaden väl hade avreglerats blev den förebild för andra europeiska länder.

Att få elproduktionen att matcha efterfrågan är inte lätt. Bygger man för få kraftverk blir det elbrist och bygger man för många blir det dyrt. Utvecklingen i Sverige och för Vattenfall visar exempel på båda fallen.

Vattenfalls engagemang i de lokala elnäten har växt. I dag är cirka 18 procent av landets elkunder anslutna till Vattenfalls elnät. Men det har inte varit lätt att få till en bra reglering av elnätmonopolet.

En naturkatastrof riktade strålkastarljuset mot hur sårbart det svenska samhället var. När elen slutade fungera, slutade också det mesta att fungera. Det fick Vattenfall och andra elnätsföretag att kraftigt öka investeringstakten för att göra näten säkrare i alla väder.

Produktion respektive försäljning av el är två olika affärer för Vattenfall i Sverige. Mycket förenklat gäller att elproduktionen säljs till elbörsen Nordpool medan affärsområdet elförsäljning köper el från Nordpool och säljer till kunderna.

Bilder

VF000060.jpg

Älvkarleby kraftverk
Älvkarleby kraftverk

VF000122.jpg

Smarta nät
Smarta nät

vf200093_880.jpg

Christmas card with the Power Control personal from 1971
Julkort med Kraftkontrollpersonalen från 1971

stamnatetforel2017.jpg

Stamnätet för el 2017
Stamnätet för el 2017

VF300001.jpg

Försäljning till den privata marknaden
Försäljning till den privata marknaden

vf300002.jpg

I slutet av 1990-talet satsade Vattenfall på fast telefoni
I slutet av 1990-talet satsade Vattenfall på fast telefoni

vf300003.jpg

Energy Watch
Energy Watch

vf300004.jpg

Energiexpert Lars Ejeklint
Energiexpert Lars Ejeklint

Videor

Lysande tider (in Swedish)
Lysande tider
Den svenska modellen (in Swedish)
Den svenska modellen
Elmarknad i förändring - Vattenfall
Elmarknad i förändring - Vattenfall
Släck av (in Swedish)
Släck av
Rallare till väders (in Swedish)
Rallare till väders
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8