Start / I hetluften

I hetluften

Elens betydelse för samhällets utveckling överskuggade länge nackdelarna medutbyggnaden av vattenkraften. Men tiderna förändrades, och Vattenfalls verksamhet hamnade i skottgluggen. Vattenfall har kritiserats för att skada miljön, för sin satsning på kärnkraft och sin klimatpåverkande fossilkraft.

Artiklar

Överenskommelsen mellan Vattenfall och naturskyddsrörelsen – Freden i Sarek – blev inte någon slutpunkt för konflikten om älvarnas utbyggnad. Den hade knappt börjat. Under tio års tid skärptes tonläget radikalt mot Vattenfall, och frågan fick till slut en politisk lösning.

Vattenkraftsutbyggnadens glansperiod var inte gyllene för alla. Många fick betala ett högt pris under 1940- och 50-talet, då Norrlandskraften skulle söderut. Bland dem samerna.

Kärnkraftsfrågan har kantats av politiska motsättningar, både mellan partier och inom partier. Den har också kantats av många beslut och utfästelser, som senare övergavs. Något som inneburit stor ovisshet och osäkerhet för kraftproducenter som Vattenfall.

Växthuseffekten uppmärksammades tidigt av Vattenfall. Men den hamnade under 20 år delvis i skuggan av andra miljöproblem som ansågs mer akuta – men som numer är lösta. Klimatfrågan blev på nytt aktuell på 1990-talet, och hamnade högt på Vattenfalls dagordning.

När Vattenfalls pionjäranläggningar byggdes på 1910-talet fanns få kritiska synpunkter på de ingrepp i naturen som dessa innebar. Men i samband med bygget av kraftstationen Hojum i början av 40-talet fick Vattenfalls generaldirektör Waldemar Borgquist kontakt med riksantikvarien Sigurd Curman. De båda inledde ett unikt och långt samarbete, vilket bland annat räddade de unika hällristningarna i Nämforsen.

Inledningen på 1920-talet blev en turbulent tid för Vattenfall. Verket anklagades för att slösa bort skattebetalarnas pengar, lura bönder och att betala för mycket för nya fallrätter. I medierna kallades Vattenfall för ”rötägget bland kommunikationsverken”.

Bilder

VF000099.jpg

Kalixälven
Kalixälven

VF000101.jpg

Suorvadammen
Suorvadammen

VF000133.jpg

Folkomröstning om kärnkraften
Folkomröstning om kärnkraften

VF001018.jpg

Nämforsen kraftverk
Nämforsen kraftverk

VF000140.jpg

CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage)
CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage)

VF000142.jpg

Volvo V60 Plug-in Hybrid
Volvo V60 Plug-in Hybrid

VF000106.jpg

Hällristningar vid Nämforsen
Hällristningar vid Nämforsen

VF000112.jpg

Midskog kraftverk
Midskog kraftverk

Videor

Den blågula atomen
Den blågula atomen
Det nya ansiktet (in Swedish)
Det nya ansiktet
Öden bortom horisonten (in Swedish)
Öden bortom horisonten (in Swedish)
Från freden i Sarek till domen i Barsebäck
Från freden i Sarek till domen i Barsebäck
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8